aktivHverdag
Vår 2024

Lavterskel tilbud for alle studenter i Trondheim

Beskrivelse av øktene finnes inne på Facebook-arrangementene til NTNUI AktivHverdag

MANDAG

Hva

Romaskin-intervaller

Sirkelfys TF

Touch Rugby

Fekting

NTNUI Gruppe

NTNUI Roing

NTNUI Topptur og Frikjøring

NTNUI Rugby

NTNUI Fekting

Når & Hvor

06:30-08:00 Sit Gløs, Sal 4

18:30-20:00 Sit Gløs, Sal 4

19:00-20:30 Dødens Dal

19:00-21:00 Sit Dragvoll, Aerobic

Påmelding

Her

Her

Møt opp

Her

TIRSDAG

Hva

WOD – Crosstrain

Speedcubing

NTNUI Gruppe

NTNUI Crosstrain

NTNUI Speedcubing

Når & Hvor

15:30-16:30 Sit Gløs, Sal 4

18:00-19:00 Realfagsbygget, R73

Påmelding

Her

Møt opp

ONSDAG

Hva

Basisstyrke

Fotball

Mosjonsbasket

E-sport

Rumpeldunk

Styrke m/S&F

NTNUI Gruppe

NTNUI Langrenn

NTNUI Fotball

NTNUI Basketball

NTNUI E-sport

NTNUI Rumpeldunk

NTNUI Ski og Fjellsport

Når & Hvor

08:05-09:00 Sit Gløs, Sal 4

16:00-17:30 Dødens Dal

17:30-18:45 Sit Gløs, Idrettshallen

19:00-20:30 Sit Dragvoll, Arkaden

19:00-20:30 Dødens Dal

20:30-21:30 Sit Gløs, Sal 4

Påmelding

Her

Møt opp

Her

Her

Møt opp

Her

TORSDAG

Hva

Futsal

Håndball

Sirkeltrening

Karate

NTNUI Gruppe

NTNUI Fotball

NTNUI Håndball

NTNUI Roing

NTNUI Karate

Når & Hvor

14:30-16:00 Sit Dragvoll, Hall B

15:00-16:00 Sit Gløs, Idrettshallen

17:00-18:30 Sit Gløs, Sal 4

18:30-20:00 Sit Gløs, Sal 1

Påmelding

Her

Her

Her

Her

FREDAG

Hva

Volleyball

Bordtennis

Stretch

NTNUI Gruppe

NTNUI Volleyball

NTNUI Bordtennis

NTNUI Cheerleading

Når & Hvor

15:00-17:00 Sit Gløs, Idrettshallen

16:30-17:30 Sit Dragvoll, Gymsal

18:30-19:30 Sit Gløs, Sal 4

Påmelding

Her

Her

Her

LØRDAG

Hva

Badminton

Turn

NTNUI Gruppe

NTNUI Badminton

NTNUI Turn

Når & Hvor

10:00-12:00 Sit Gløs, Idrettshallen

15:00-17:00 Trondhjems Turnforening

Påmelding

Her

Her

SØNDAG

Hva

Søndagssvøm

Dansetime

Baseball

Taekwondo

Kanonball

NTNUI Gruppe

NTNUI Triatlon

NTNUI Dans

NTNUI Baseball

NTNUI Taekwondo

NTNUI Dans

Når & Hvor

08:45-10:00 Pirbadet

14:00-15:00 Sit Gløs, Sal 1

18:30-20:00 Nidarvollhallen

17:30-19:00 Sit Gløs, Sal 2

20:00-21:30 Sit Gløs, Sal 4

Påmelding

Møt opp

Her

Møt opp

Her

Her