Hva er aktivCampus?

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

aktivCampus skal gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student!

Det er allmenn kjent at regelmessig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse. I lys av disse fordelene ønsket NTNUI å få flere studenter i aktivitet. I 2018 ble det dermed gjennomført et prosjekt kalt “Treningsløftet”. Her skulle man føre opp så mange treningsøkter man hadde gjennomført på en uke. Man så at dette virket skremmende for mange og det ble bestemt at prosjektet skulle få en enda mer lavterskel profil for å få med flest mulig. 

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

I 2019 ble prosjektet aktivCampus opprettet av NTNUI i samarbeid med NTNU, og veien mot aktivitet for alle startet. aktivCampus handler om å tenke nytt om fysisk aktivitet for å senke terskelen for å være aktiv og sunn som student. 

aktivCampus 2020 ble en kjempesuksess til tross for at smittevernstiltak var i full effekt. Til sammen hadde vi over 2500 deltakere på over 30 arrangementer. Her begynte vi å se hvor stort og viktig aktivCampus har blitt for studentene - både nye og gamle! Det er flere som har sett betydningen av et slikt prosjekt og i 2020 valgte Norges studentidrettslag (NSI) å løfte prosjektet ytterligere. NSI har som mål å gjøre aktivCampus til et nasjonalt prosjekt for alle studentidrettslag i Norge. Andre deler av idretten i Norge har også identifisert mulige overføringsverdier til både barne- og ungdomsidretten.  

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Foto: Eivind Jølsgard/NTNUI Blits

I 2021 måtte vi fortsatt holde oss innenfor smittevernstiltak, men gjennomførte til tross for dette over 60 arrangement. Vi måtte dessverre ha begrensninger på arrangementene våre, men nådde likevel 2500 studenter. 

Etter over flere år med pandemi ble aktivCampus 2022 spesielt viktig da vi skulle ta tilbake hverdagen som student til høsten. Å ta tilbake en aktiv hverdag der vi setter fokus på det som er viktig, nemlig det å ha det bra som student. Det ble spesielt viktig å være aktiv sammen. Vi hadde planlagt over 100 arrangementer og måtte ikke begrense arrangementene i like stor grad som tidligere. aktivCampus er for alle studenter. Vi ønsker å nå de som en gang sluttet med idrett ved å normalisere aktivitet og lek, vi ønsker å nå de som ønsker å utforske aktivitetstilbud utenfor den ordinære organiserte idretten, og vi ønsker å vise de som aldri har drevet med idrett eller aktivitet før at de er ønsket.

Foto: Nils Dittrich/NTNUI Blits

Foto: NTNUI Blits

I 2023 ble det gjennomført over 100 arrangementer helt uten begrensninger! Gjennomføringen går bedre og bedre for hvert år som går, og dette året var intet unntak. Med over 3000 deltakere og flere enn 500 på venteliste var årets uke en stor suksess. På NTNUIs ekstraordinære generalforsamling ble det vedtatt at aktivCampus skal gå fra å være en prosjektgruppe til å bli et Adminutvalg. Samtidig overtar aktivCampus Mosjonstilbudet som omdøpes til aktivHverdag og den kjente aktivCampus-uka blir nå aktivUka. Dette blir et nytt og spennende kapittel i aktivCampus-eventyret!