PROGRAM FOR 2023 ER UTE!

Foto: Hanne Therese Olsen/NTNUI Blits

"Vi vil gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student!"

Årets program er ute!
Endringer i programmet kan forekomme.Du finner oss også på sosiale medier

Våre samarbeidspartnere