Program for aktivUka 2024 kommer!

Foto: Eirik Halvard Norseth/NTNUI Blits

"Vi vil gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student!"

Du finner oss også på sosiale medier